VINCENT VAN GOGH PHOTO AWARD WEBSITE

ANTI-SPAM BELEID

De ‘Vincent van Gogh Photo Award’ is een foto prijs waarbij een inschrijver zich middels “dubbel opt-in”* heeft aangemeld.

De ‘Vincent van Gogh Photo Award’ heeft de regelgeving rondom elektronische mailing en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is Spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben
e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propoganda.
Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

De ‘Vincent van Gogh Photo Award’ zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.
Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door dit door per mail door te geven via het volgende email adres – info@vincentvangoghphotoaward.com

*Elke inschrijver dient zich via “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze AWARD, dient deze zich nog aan te melden door de, na de initiële aanmelding, automatisch gestuurde inschrijvingsmail ingevuld retour te sturen.
Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.