Over ons

Vincent van Gogh Photo Award is een activiteit van de Stichting Service Project Rotary Club Nuenen (RSIN: 8162 91 925).


Bestuurssamenstelling

Judith Tesser – Voorzitter
Pieter Snoeijen – Secretaris
Nicole Geven – Penningmeester

Beloningsbeleid

Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid. Alleen verifieerbare kosten worden vergoed.

Doelstelling

Het initiëren c.q. ondersteunen van hulpverleningsprojecten met het genereren en beschikbaar stellen van gelden, arbeid en kennis.

Beleidsplan

Vincent van Gogh Photo Award

Twee jaarlijks wordt er een internationale fotowedstrijd georganiseerd: The Vincent van Gogh Photo Award. Deze wordt afgesloten met een expositie van de ca 50 genomineerd foto’s. Meer dan 1000 fotografen ui meer dan 80 landen hebben meegedaan aan de editie in 2021.De volgende editie is in 2023

De werkzaamheden worden uitgevoerd door leden van de Rotary Club Nuenen

"Kunst met een grote T"

Tweejaarlijks wordt er een Kunsttentoonstelling in huiskamers en openbare gebouwen georganiseerd in Nuenen: Kunst met een grote T. De laatste editie was in 2022. Het betreft het tentoonstellen van kunstwerken van lokale (amateur) kunstenaars.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door leden van de Rotary Club Nuenen